About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทัชวัน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ในฐานะผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอาง สำหรับร่างกายอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย
ปลอดภัยตามาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์ ความสำเร็จของคุณ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ดำเนินการธุรกิจอย่างมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม เพื่อเติบโตไปกับลูกค้าอย่างยั่งยืน

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรา

1. มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจความงามมากว่า 20 ปี
3. รับผลิตเครื่องสำอางคุณภาพมาตรฐานสากลภายใต้ราคาที่เหมาะสม
4. มีเภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์
5. ให้บริการแบบครบวงจร One-Stop Service ตั้งแต่การคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ การออกแบบและให้คำปรึกษาด้านการตลาด
6. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง สามารถขึ้นทะเบียน อย ได้ทุกรายการ
7. ปริมาณสั่งซื้อน้อย สามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายได้
8. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

About-us-Touch-One-เกี่ยวกับเรา-บริษัท-ทัชวัน-จำกัด