OEM & FDA

การสั่งผลิต (OEM)

สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเอง บริษัทได้กำหนดแผนงานโดยประมาณ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาสูตรโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน การวิจัยและพัฒนาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ การสัมผัสของผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลาใน การดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ สามารถปรับแก้ไขได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจ
2. งานออกแบบบรรจุภัณฑ์  สำหรับลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อกับบริษัทฯ ทางเราดำเนินการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน
3. งานการยื่นจดแจ้ง อย  ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท โดยใช้ระยะ เวลาประมาณ 10 – 15 วันทำการ
4. งานการผลิตและบรรจุ
5. จัดส่งถึงมือลูกค้า


การขึ้นทะเบียน อย (FDA Registration)

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เครื่องสำอางทุกประเภทเป็น ‘เครื่องสำอางควบคุม’ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งสูตรการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางกับ อย ก่อนจะมีการจำหน่ายสินค้าในตลาด การฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามที่ กฎหมายกำหนดไว้  บริษัทมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจดแจ้งและขึ้นทะเบียน อย โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 10 – 15 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อยี่ห้อ (แบรนด์)
2. ชื่อสินค้า
3. รูปภาพบรรจุภัณฑ์ที่แสดงชื่อยี่ห้อและชื่อสินค้าอย่างชัดเจน ในรูปแบบ PDF file
4. รายละเอียดสูตร สรรพคุณของสินค้า

FDA-and-OEM-Touch-One-การจดแจ้ง-ขึ้นทะเบียน-อย-เครื่องสำอาง-และจ้างผลิตเครื่องสำอาง-บริษัท-ทัชวัน-จำกัด