ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลากสินค้า

รับบริการออกแบบ โลโก้ , ฉลากสินค้า , บรรจุภัณฑ์์ สามารถแก้งาน อาร์ตเวิร์คได้ 1-3 ครั้ง ต่อ 1 ชิ้นงาน ด้วยทีมงานการออกแบบที่มีประสบการณ์ ทั้งด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และออกแบบศิลป์ (Graphic Design)  สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ของสินค้าให้มีความโดดเด่น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และถูกต้องตามข้อกำหนดที่สำนักงานอาหารและยาได้กำหนดไว้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานออกแบบ นำออกสู่ตลาด มีความเป็นเอกลักษณ์ ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในอนาคต