บริษัท ทัชวัน จำกัด

บริษัท ทัชวัน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ในฐานะผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอาง สำหรับร่างกายอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยตามาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์ ความสำเร็จของคุณ

วิสัยทัศน์

มุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมด้านความงามจากทั่วโลก และให้บริการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่คู่ค้าแบบครบวงจรเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้แข็งแกร่ง ก้าวไกลสู่ระดับสากล

ภารกิจ

  • คิดค้น พัฒนา ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
  • คัดสรรสารสกัดใหม่ๆ ที่ดีที่สุดจากนักวิจัยทั้งในประเทศไทยและจากแต่ละประเทศทั่วโลกเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในแบรนด์ของคุณเอง
  • สร้างมาตรฐานใหม่ของการให้บริการในธุรกิจเครื่องสำอางแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการสร้างแบรนด์ออกสู่ตลาดอย่างมั่นคงด้วยการให้บริการทั้งหมดจากกลุ่มบริษัทในเครือที่สามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  • ยกระดับแบรนด์เครื่องสำอางไทยสู่ระดับสากลผ่านความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรในอุตสากรรมเครื่องสำอางทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ

8 เหตุผล ที่ต้องผลิตเครื่องสำอางกับ “ทัชวัน” เท่านั้น!

1. มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจความงามมากว่า 20 ปี
3. รับผลิตเครื่องสำอางคุณภาพมาตรฐานสากลภายใต้ราคาที่เหมาะสม
4. มีเภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์
5. ให้บริการแบบครบวงจร One-Stop Service ตั้งแต่การคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ การออกแบบและให้คำปรึกษาด้านการตลาด
6. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูง สามารถขึ้นทะเบียน อย ได้ทุกรายการ
7. ปริมาณสั่งซื้อน้อย สามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายได้
8. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง