ถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้า

ภาพถ่ายสินค้าคือสิ่งที่สำคัญ! เราให้บริการถ่ายภาพสินค้าความละเอียดสูง(High Resolution Product Pack Shot)กับสินค้าทุกประเภท เช่น ขวดผลิตภัณฑ์ ก้อนสบู่ กล่องสินค้า ในทุกวัสดุ เช่น ผิวมัน ผิวด้าน ถ่ายภาพแบบฉากขาวพร้อม Di-cut พร้อมตกแต่งภาพสินค้า (Retouch) เก็บรายละเอียด แสง เงา ความมันวาวให้สมจริงที่สุด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้อย่างสวยงาม