บริษัท ทัชวัน คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ในการทำแบรนด์เครื่องสำอาง จะมีหลากหลายขั้นตอน กว่าจะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น

  1. เรื่องสูตรสินค้า ราคาที่เหมาะสม และเห็นผลจริง
  2. การออกแบบโลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ ฯ จนถึงขั้นตอนการกำหนด spec เพื่อสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กล่อง เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการของแบรนด์มากที่สุด
  3. การจดแจ้งเครื่องสำอางกับ คณะกรรมการอาหารและยา และกรณีขอเอกสารสำหรับการส่งออก จำเป็นต้องติดต่อกับกรมการกงสุลและสถานทูตของแต่ละประเทศเพื่อประทับตรารับรอง
  4. ขั้นตอนการสั่งผลิต เมื่อบรรจุภัณฑ์ ฉลาก กล่องพร้อม โดยเมอร์รี่จะผลิต บรรจุ ติดฉลาก พิมพ์ครั้งที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ และฃิงค์ฟิลม์หด เป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย
  5. การจดลิขสิทธิ์ตราสินค้า (Brand) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปัองกันการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เราทุ่มเทกำลังกายใจ และกำลังทรัพย์ ในการปั้นแบรนด์ให้อยู่ในใจผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ได้ในอนาคต