วิจัย และพัฒนาสูตร

แผนก R&D เป็นส่วนงานที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะเป็นหน่วยงานที่ต้อง คิดค้น สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ให้กับตลาดเครื่องสำอาง สร้างเทรนด์ใหม่ๆ ลูกเล่นใหม่ๆ เพื่อให้แบรนด์แต่ละแบรนด์ได้มีการเติบโต ทัชวันได้กำหนดงาน R&D ตามแนวทางดังนี้

  1. การพัฒนาสูตรสินค้าเพื่อเป็นสินค้าสูตรมาตรฐานของทัชวัน ลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัดในการเริ่มต้นทำแบรนด์ หรือต้องการประหยัดเวลา สามารถสั่งซื้อสินค้ากลุ่มนี้เพื่อทดลองตลาดได้
  2. ทำการปรับปรุงสูตรมาตรฐานจากข้อ 1 โดย เปลี่ยนสี กลิ่น ทำการเพิ่มหรือลดสารสำคัญ (Active Ingredient)เพื่อปรับ marketing concept ใช้เวลา 7-14 วันทำการ
  3. พัฒนาสูตรใหม่ 100 % ตามตัวอย่าง หรือตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้านำตัวอย่างสินค้าที่ต้องการมาเป็น reference มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสูตร และเพื่อให้ทางทัชวันได้รับข้อมูลได้ครบถ้วนมากที่สุดมาทำการพัฒนาสูตรได้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ใช้เวลาทำการ 14-30 วันทำการ โดยการพัฒนาสูตรในข้อ 2 และข้อ 3 จะมีขั้นต่ำในการสั่งผลิตขึ้นกับราคาต้นทุนต่อกิโลกรัมที่ลูกค้าต้องการ และลักษณะของสินค้าที่ต้องการ จึงเหมาะสมกับลูกค้าที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร และมีงบประมาณลงทุนที่สูงขึ้น เมื่อทำการพัฒนาสูตร และสั่งผลิตแล้ว ทางทัชวันจะไม่ทำการขายสูตรสินค้าที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งพัฒนาให้กับลูกค้าท่านอื่น โดยจะระบุในสัญญาจ้างผลิต