เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์และออฟไลน์

เพิ่มยอดขายและการเป็นที่รู้จักของสินค้า ด้วยบริการให้คำปรึกษาในการคัดเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย และติดต่อประสานงานกับช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งในรูปแบบแบบออฟไลน์ เช่น Modern Trade ต่างๆ (7-11, Boots, Watsons, EveandBoy)และออนไลน์ (Beautynista, Lazada, Konvy)เป็นต้น