ทำความรู้จักเจลล้างมือให้มากขึ้น

เจลล้างมือ มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลักกว่า 70 – 95% ซึ่งคำกล่าวนี้ได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่ได้รับการเผยแ...
Read More

รู้ก่อนขึ้นทะเบียน อย เครื่องสำอาง

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๑...
Read More